AMC De Nash-Kelvinator Corporation en Hudson Motor Car Company zijn in 1954 tot American Motors Corporation (AMC) samengevoegd, en werd daarmee het vier-na-grootste autobedrijf in Amerika totdat het werd overgenomen door Chrysler in 1987. Gedurende het 33 jarig bestaan, kon AMC auto’s maken die -zo niet beter dan de grote drie- altijd uniek en interessant leken te zijn. Vaak zou AMC de weg leiden, alleen maar om op de lange termijn te worden overgenomen door buitenlandse bedrijven.

Go to link